Užitečné Informace


Pokud jestě nejste zaregistrovaní, využijte poslední možnost! Online registrace je otevřená do pátku, 27. října.


Registrace

Registrace bude otevřena od středy, 3. listopadu na místě konání kongresu - Kongresové patro (3. patro). Náš personál bude připraven Vám s čímkoli pomoc po dobu celého kongresu:

Středa, 3. listopadu 08.00 - 18.30
Čtvrtek, 4. listopadu 07.30 - 17.30
Pátek, 5. listopadu 07.30 - 17.30

Program
Program je dostupný na webových stránkách v sekci Program.


Informace pro autory
najdete v sekci Informations for authors.


Tištěný program

Tištěný program bude součástí kongresových materiálů, které budou k dostání na registraci.


Msto konání

Clarion Congress Hotel Prague ****
Freyova 33
CZ 190 00 Prague 9 - Vysočany
www.cchp.cz

Kongres se koná pod záštitou

Pavel Bém
Primátora hlavního města Prahy
MHMP

Josef Dobeš
Ministr, Ministerstvo práce, školství a tělovýchovy

Jaromír Drábek
Ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí
msmt_text_bar_resize mpsv_resize

Úvodní slova

Vážení kolegové a přátelé,

z pověření organizátorů a řídícího výboru mám tu čest pozvat vás na mezinárodní kongres „Kariérové a profesní poradenství v rychle se měnícím světě“. Tento mezinárodní kongres je určen zejména pro výchovné poradce a školní psychology i pro specialisty z úřadů práce, také pro poradenské instituce a pro odborníky z podniků, kteří se zabývají kariérním a profesním poradenstvím pro organizace v různých rezortech. Současně chceme účastníkům umožnit přímou interakci s nabídkou vzdělávacích institucí, produkcí vydavatelství i výrobců diagnostických a intervenčních nástrojů.
Tento mezinárodní kongres je pořádán i v souvislosti s 90. výročím založení institucionalizovaného profesního poradenství v tehdejším Československu. Milníky této historie profesního poradenství chceme na mezinárodním poli představit spolu s dobovými dokumenty a materiály. Přivítali bychom proto rovněž nejen historické příspěvky, ale k výstavě např. i historické testy (event. přístroje) a přístupy k diagnostice, výsledky a doporučení z různých rezortů nebo literaturu ke kariérovému a profesnímu poradenství ze zahraničí.
Ve vztahu k současnosti ve spolupráci s Euroguidance Centre představíme i vítěze jednotlivých kategorií soutěže zaměřené na kariérové poradenství v ČR.
Souběžné tlumočení v angličtině a češtině umožní v jednotlivých sekcích oboustranně rychlejší komunikaci, která je spolu s navázáním odborných kontaktů na evropské i mezinárodní úrovni jedním z hlavních cílů tohoto kongresu.
Praha a její genius loci se stává stále častěji místem kongresových setkání odborníků z celého světa, a my vás proto rádi v Praze uvítáme.

Jana Zapletalová
Předsedkyně Řídícího výboru a hlavní organizátor kongresu
Vážení kolegové,

z pověření vědeckého výboru mezinárodního kongresu věnovaného kariérovému a profesnímu poradenství si Vám dovoluji představit celkové zaměření tohoto kongresu. Ten obsahově navazuje na předválečnou tradici center pro volbu povolání v tehdejším Československu i na následnou celostátní síť pedagogicko-psychologických poraden, jejichž zakládání kulminovalo na konci 60. let minulého století.
Samozřejmě, že náš kongres je orientován zejména na současné a budoucí směrování kariérního a profesního poradenství nejen v ČR, ale v rámci celé Evropy i v mezinárodním globálním kontextu.
Kongres bude probíhat vedle plenárních zasedání ve čtyřech paralelních sekcích. Ty jsou zaměřeny na oblast poradenství ve školství, kariérové i profesní poradenství v rámci pracovního procesu, na různě znevýhodněné osoby i skupiny a na oblast diagnostických intervenčních nástrojů a na mezirezortní i mezinárodní spolupráci v dané oblasti.
V rámci speciálních témat přivítáme jak nejnovější zkušenosti např. z oblasti podporované EU (nové dovednosti pro novou práci), tak vedle dobrých zkušeností z praxe i naopak bílá místa nebo špatné zkušenosti z kariérového poradenství. Očekáváme, že zmapování příležitostí a nových výzev v oblasti profesního a kariérového poradenství bude představovat hlavní výstupy kongresového jednání.
Věřím, že výjimečné prostředí Prahy i vědecký program kongresu vytvoří inspirující prostředí pro profesionální diskusi i pohodovou konverzaci.

Stanislav Štech
Předseda Vědeckého výboru

 

Novinky

16. listopadu, 2010
Otevřena Foto Galerie

13. října, 2010
Vědecký Program publikován

7. října, 2010
Informace pro prezentující autory

17. června, 2010
Podívejte se na Partnery kongresu a Vystavovatele