„Lasery v medicíně 2009“

Interdisciplinární kongres - dermatologie, estetická medicína, fyzioterapie, chirurgie, oftalmologie, otorinolaryngologie, pediatrie, rehabilitace, stomatologie, všeobecné lékařství....

Termín: 27. – 28. listopadu 2009
Místo konání: Brno, Hotel Continental
Kounicova 6, 602 00 Brno, www.continentalbrno.cz
Pořadatel: Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP (SVLM)
ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie (ČADV)
Prezident kongresu: Doc. MUDr. Ladislav Horák, CSc.
Kredity: Konference byla zařazena do registru ČLK evidována pod číslem 20614 a akreditována 8 kredity
Česká asociace sester - 4 kredity, Unie fyzioterapeutů - 8 kreditů


Organizační výbor :

Doc. MUDr. L. Horák, CSc. - Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
prof. MUDr. J. Hercogová, Csc - Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce a Pražské dermatologické centrum, Praha
prof. MUDr. P. Brychta, Csc. - Klinika popálenin MU a FN Brno, klinika Riva Brno
MUDr H. Adamcová - Medical Laser Center, Praha
JUDr. P. Frýda - specialista na medicínské právo, člen výboru SVLM ČLS JEP
Prim. MUDr. M. Moidlová - Laser Plastic, Praha
MUDr. R. Šmucler, Csc. - Asclepion, Praha