Program

Pátek 27.11.2009

09:00 - 10:00
Registrace
10:00 - 12:00 Lasery pro fyzioterapeuty a SZP, část I.
Certifikovaný kurz 1. (kredity UNIFY, ČAS)
Koordinátor Procházka M.: Lasery v rehabilitaci
12:00 - 13:00
Přestávka na kávu a návštěva firem
13:00 - 15:00 Lasery pro fyzioterapeuty a SZP, část II.
Certifikovaný kurz 1. (kredity UNIFY, ČAS)
Koordinátoři: Hercogová J., Jiráková A., Slavíková Š.: LLLT v dermatologii
15:00 - 17:00 Lasery v medicíně 2009: Přednášky zvaných hostů

Koordinátoři: Horák L., Jelínková H., Trelles M. (kredity ČLK, UNIFY, ČAS)
Fyzikální podstata laseru, interkace laserového záření s tkání obecně
Výkonové lasery v medicíně, historie, perspektiva
Analysis of laser techniques in skin rejuvenation
Interakce laserového záření s endotelem
Kombinace chirurgie, laserů a radiofrekvence v léčbě žil
Diskuse
Jelínková H
Horák L.
Trelles M.
Veverková L.
Foldyna A.
17:00 - 18:00
Přestávka na kávu a návštěva firem
17:00 - 17:30

Workshop
Freeze (MP)² combining Multipolar RF and Electro Magnetic Pulse therapy

Dov Gelvan
Venus/MediCom
17:30 - 18:00
Kazuistická  a volná sdělení – lasery v ordinaci všeobecných lékařů,
pediatrů a specialistů,
část I. 
Koordinátoři: Horák L., Procházka M.
Osm let zkušeností s pulzním barvivovým laserem
Naevus flammeus
Remlová E.
Slavíková Š.
20:00 - 21:00 Uvítací přípitek

 

Sobota 28.11.2009

09:00 - 10:30 Lasery v medicíně – základní kurz pro lékaře, část I.

Certifikovaný kurz 2. (kredity ČLK, UNIFY, ČAS)
Koordinátoři: Moidlová M., Hercogová J., Frýda P.
Úvod do fotobiologie – využití světla v medicíně
Právní aspekty provozování laserů, hygienické a technické podmínky provozování laserů
Využití červeného světla v dermatologii
Obecný přehled laserových technik a jejich kombinace s ostatními metodami
estetické medicíny
Uhličitý laser v dermatologii
Hercogová J.
Frýda P.
Jiráková A.
Moidlová M.

Adamcová H.
10:30 - 11:00 Přestávka na kávu a plenární schůze SVLM
11:00 - 12:30 Lasery v medicíně – základní kurz pro lékaře, část II.
Certifikovaný kurz 2. (kredity ČLK, UNIFY, ČAS)
Koordinátoři: Brychta P., Adamcová H., Procházka M.
Frakční CO2 lasery
Epilační lasery
LLLT
Fotodynamická terapie solidních nádorů

Lasery a IPL – co nového?
Brychta  P.
Moskalyková M.
Procházka M.
Poučková P.,
Horák L.
Remlová E.
12:30 - 14:00 Kazuistická  a volná sdělení – lasery v ordinaci všeobecných lékařů,
pediatrů a specialistů,
část II.
Koordinátoři:  Horák L., Hercogová J., Procházka M. 
Experimentální fotodynamická terapie kolorektálního karcinomu
Využití Nd:YAG laseru MY 40 1.3 v plicní chirurgii
Endoskopická divertikulotomiepomocí CO2 laseru v léčbě Zenekerova divertiklu
Zajímavé kazuistiky v estetické dermatologii
Kortikosteroid jako kosmetický prostředek?
Štukavec J.
Vodička J.
Plzák J.
Fialová J.
Amiri A.
14:00 Závěr: Vyhlášení Ceny Prof. Karla Hamala
14:00 - 15:00 Zasedání výboru SVLM
15:00 - 17:00 Praktický kurz využití laserů v estetické medicíně
Koordinátor Brychta P., místo konání: Klinika RIVA