Registrace

Po vyplnění registračního formuláře obdržíte emailem tzv. PRN (Participant Registration Number – Osobní registrační číslo), které je nutno uvést jako variabilní symbol platby (v případě platby bankovním převodem).
Nezasílejte, prosím, jakékoliv platby bez uvedení čísla PRN, platbu bez tohoto čísla není možno identifikovat.


Registrační poplatky

  Včasná registrace
do 15. 10. 2010
Běžná registrace
do 15. 11. 2010
Na místě
Delegát 1000,- Kč
1250,- Kč 1750,- Kč
Člen / Fyzioterapeut 825,- Kč 950,- Kč 1250,- Kč
SZP / Doprovodná osoba 500,- Kč 625,- Kč 750,- Kč

Registrační poplatky jsou uvedeny v Kč včetně 20% DPH.
Jednodenní účast je možná, registrační poplatek však snížit nelze.

Pojištění

Registrační poplatky nezahrnují pojištění účastníků pro případ nehody, nemoci, nutnosti zrušení účasti, krádeže, poškození majetku nebo ztráty. Zajištění odpovídajícího pojištění je odpovědností každého účastníka.

Registrační poplatek kongresu zahrnuje

•   vstup na vědecký program a doprovodnou výstavu
•   konferenční tašku a program kongresu
•   kávové přestávky
•   vstup na uvítací přípitek

Poplatek za doprovodnou osobu zahrnuje

•   vstup na společenský večer
•   účast doprovodu na společenských akcích je nutno potvrdit v rámci registrace
•   v rámci poplatku doprovodné osoby není zahrnut vstup na vědecký program a doprovodnou výstavu

Potvrzení

Po přijetí odpovídajícího registračního poplatku (oproštěného od bankovních poplatků) bude každému účastníkovi zasláno potrvzení o registraci. Vytištěné potvrzení o registraci mějte, prosím, připraveno jako doklad o zaplacení účastnického poplatku a případně i ubytování.

Možnosti platby

Veškeré poplatky pro kongres je nutno uhradit v Kč a oproštěné od bankovních poplatků.
V případě, že platba za zvolenou kategorii registrace nebude uhrazena v jejím termínu, bude automaticky účtován poplatek za pozdější kategorii.
•   platba kreditní kartou (Visa, Eurocard/Mastercard)
•   platba bankovním převodem:

Banka: Komerční Banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 51-0903480287/0100
Příjemce: CZECH-IN s.r.o.
Jako variabilní symbol k identifikaci platby uveďte, prosím, Vaše PRN (osobní registrační číslo). Za platbu bankovních poplatků je odpovědný účastník, na účet CZECH-IN s.r.o. musí být platba doručena v plné výši dle stanovení poplatků kongresu.
V době od 5. listopadu 2010 do data konání kongresu nebude možné poukazovat platbu bankovním převodem, pouze platební kartou.

Změny v registraci / Zrušení účasti

Veškeré změny v registraci nebo informace o zrušení účasti je nutno zaslat písemně (emailem nebo faxem) na adresu sekretariátu kongresu.
V případě zrušení účasti jsou v platnosti níže uvedené storno poplatky:
V době do 1.11.2010 – platba registrace bude vrácena v plné výši s platbou bankovních poplatků k tíži účastníka
V době od 1.11.2010 do 19.11.2010 – platba registrace bude vrácena v 50% výši a s platbou bankovních poplatků k tíži účastníka

Odpovědnost

Podáním registrace účastník souhlasí s tím, že nemá právo k podání žádosti na úhradu škody vůči organizátorovi v případě, že by konání kongresu bylo ohroženo nebo znemožněno neočekávanými politickými či ekonomickými událostmi nebo z důvodu vyšší moci anebo v případě, že by neúčast řečníků či jiné důvody zapříčinily změnu programu.

pro bližší informace prosím kontaktujte sekretariát na info@laseryvmedicine2010.cz

   
 
 
CZECH-IN s.r.o., Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4, tel.: +420 261 174 301, fax.: +420 261 174 307, info@laseryvmedicine2010.cz
Copyright © 2010 www.laseryvmedicine2010.cz | Powered and created by E-WORKS :: web studio | XHTML 1.0 | CSS 2